KOy Järvenpään Emalikukka, kehityksen kaari 1994–2016

1994
Oy Hackman Ab:n Järvenpään Emalitehtaasta perustettiin helmikuussa Temal Oy. Emalitehtaassa oli vanhanaikaiset 40 vuotta vanhat emalointi- ja peittauslinjat, jotka eivät enää täyttäneet ympäristövaatimuksia.

Oy Hackman Ab:n osti Oy Alu Ab:n konkurssiin menneet liiketoiminnot ja vuokrasi Oy Alu Ab:n tuotantotilat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ltä.

Vuoden aikana käytiin läpi Temal Oy:n liiketoimintamahdollisuudet. Päätettiin että:

  • rakennetaan uudet ympäristöystävälliset pesu- ja emalointilinjat
  • siirretään tuotanto kokonaisuudessaan Alu Oy:n kiinteistöön Pajalantien varrella.

Kiinteistö on Itä-Uudenmaan vanhin tuotanto- ja toimistorakennus rakennettu vuosina 1926 – 1930. Vuosien varrella on kiinteistössä harjoitettu monenlaista toimintaa. Tämän takia tilat eivät myöskään sopineet parhaalla tavalla Temal Oy:lle, mutta Järvenpäässä oli vahva emaloinnin tietotaito, sijainti oli hyvä ja vuokra edullinen. Tuotanto käynnistyi uudessa paikassa suunnitelmien mukaan tammikuussa 1996.

2007 
KOy Järvenpää Emalikukka perustettiin ja Höglundin perhe osti kiinteistön. Kiinteistö on sen jälkeen läpikäynyt mittavan saneerauksen. Kiinteistöä on korjattu ja entisöity perusteellisesti, muun muassa kaikki kiinteistön 1500 ikkunaa entisöitiin ja maalattiin. Yhteensä kiinteistön korjauksiin on kulunut lähes kaksi miljoonaa euroa vuosina 2007–2012.

2014 
Pajalan viime vuosien kehittäminen uusine kerrostaloineen ja Temal Oy:n tarve kehittä ja tiivistää tuotantoprosessejansa johtivat selvitysten jälkeen päätökseen kalustetuotannon siirtämisestä Nakkilan tehtaaseen.

2015 
Temal Oy jakaa tuotantonsa kahteen osaan vuoden 2015 aikana:

  • Kalustetuotanto keskittyy kokonaisuudessaan Temalin Nakkilan tehtaalle.
  • Emalikukassa sijaitsevassa Temalin Järvenpään tehtaasta tulee kevytrakenteinen emalointitehdas, jossa valmistetaan emaloituja uppo- ja tasoaltaita sekä julkisivukasetteja
  • Emalikukassa vapautuu n. 3000 m² tuotanto- ja toimistotilaa kalustetuotannon siirtyessä
    Nakkilaan
  • Temalin raskas rekkaliikenne jää pois ja entinen raskas tuotantoympäristö muuttuu kevyemmäksi

2016 
Kalustetuotannon muuton jälkeen kiinteistö joutuu uudelleen tarkastelun alle, koska vuosien varrella kiinteistössä on harjoitettu monenlaista toimintaa ja erilaisia käyttömahdollisuuksia tutkitaan. Selvitysten ja pohdinnan jälkeen päädyttiin että kiinteistö jaetaan viiteen kiinteistö-alueeseen. Tilojen monikäyttöisyyden takia selvitämme myös mahdollisuutta hakemaan kaavamuutosta, jotta tiloja tulevaisuudessa voitaisiin muuttaa asuin- ja liikekäyttöön.

12.1.2016/Boris Höglund